Η έρευνα για το βιασμό του Gérard Depardieu έπεσε

Το γραφείο του εισαγγελέα του Παρισιού αναφέρει ότι έχει περατωθεί έρευνα λόγω έλλειψης αποδεικτικών στοιχείων.