Η Stephanie Seymour παίρνει ακόμα την κνησμό να περπατήσει στο διάδρομο

'Θα μπορούσα να βάλω τίποτα σε αυτό το διάδρομο. Όλα ήταν εκπληκτικά. '